Blažek, Pavlák & Partners

Ve světě podnikání působí celá řada faktorů a nepředvídatelných vlivů, které podmiňují podnikatelská rozhodnutí. Posláním naší konzultační společnosti je pomoci vám orientovat se ve všech oblastech podnikového řízení a vytvořit koncept podnikání založený na konkurenceschopnosti a ekonomické efektivnosti.


Co nabízíme?

Nabízíme kombinaci praktických a teoretických poznatků. Poskytneme vám informace a novinky z podnikového řízení a vy tak získáte dovednosti, které můžete s naší pomocí implementovat do svého podnikání a získat konkurenční výhodu.

Zaměřujeme se na tyto oblasti:

 • Změny v podnikání
 • Aktuální oblasti změn v podniku
 • Inovace v podnikání
 • Na co nezapomenout v podnikání
 • Definice podnikatelských příležitostí na trhu
 • Faktory úspěchu a konkurenční výhody
 • Jak generovat nové podnikatelské nápady
 • Jak přivést dobré myšlenky na trh
 • Podnikové strategie
 • Byznys plán
 • Personální management
 • Finanční řízení podniku (finanční analýza)
 • Návrh tvorby nových distribučních kanálů
 • ZOBRAZIT AKTUÁLNÍ NABÍDKU

  Kdo jsme?

  Blažek, Pavlák & Partners je strategické partnerství nezávislých ekonomických expertů, kteří mají dlouholeté domácí i zahraniční zkušenosti v oblasti teorie i praxe podnikového řízení.

  Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

  Absolvent inženýrského studia na Fakultě dopravní ČVUT a doktorského studijního programu na Fakultě podnikohospodářské na VŠE.

  Praxe z oblasti finančního sektoru je od r. 2001. Pracoval v bankovním i nebankovním sektoru. Odborné zaměření je zejména v oblasti financování podniků, investic a podpory rozvoje podnikání. Dále pak v realizaci obchodních aktivit, převážně tvorby nových distribučních kanálů a související marketingové podpory ve finančních institucích. Letité zkušenosti má i z vlastní poradenské činnosti v rámci ekonomického a finančního poradenství pro občany, živnostníky a právnické osoby. V posledních letech se specializuje na poradenství v oblasti Managementu změn.

  Akademické působení je od r. 2008 na VŠEM - katedře managementu.

  VÍCE INFO

  Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

  Vysokoškolský učitel, ekonom a konzultant s mnohaletou odbornou praxí v České republice i v zahraničí. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a je držitelem titulů Ing. (Fakulta obchodní, 1987 - Mezinárodní ekonomické vztahy) a Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská, 2003 - Ekonomika a management).

  Absolvoval rovněž řadu zahraničních studijních pobytů a přednášel na zahraničních vysokých školách a univerzitách.

  Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. je přesvědčen o nutnosti strategického řízení i v malých a středních podnicích. Toto tvrzení opírá jak o své praktické zkušenosti nezávislého konzultanta, tak o své teoretické poznatky získané během řady studijních pobytů v zahraničí, z nichž nejvýznamnější byly stáže na Univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku, na Hospodářské univerzitě ve Vídni a na Škole řízení a obchodu v Angoulême ve Francii.

  VÍCE INFO

  Aktuálně pro Vás

  Průběžně aktualizujeme nabídku našich vzdělávacích seminářů, které jsou zaměřeny na otázky podnikového řízení. Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme konkurenceschopné vzdělávací produkty, které v sobě slučují teoretické poznatky akademických pracovníků a zkušenosti odborníků z praxe.

  AKTUÁLNÍ SEMINÁŘ

  Konkurence a můj byznys

  Pro stávající a začínající podnikatele

  Termín a místo konání:

 • 15. 11. 2019 od 14:00 do 16:00
 • Budova Fakulty ekonomické ZČU, Hradební 22, Cheb
 • Obsah semináře:

 • Jak hledat a získat konkurenční výhodu
 • Mé podnikání a konkurenceschopnost
 • Podnikatelský záměr a autodiagnóza podniku
 • Cena kurzu:

 • Zdarma
 • Přidanou výhodou pro účastníky je možnost networkingového setkání v rámci podnikatelské komunity z oblasti Karlovarského kraje.

  Prosíme o potvrzení účasti e-mailem v termínu do 30. 10. 2019. Počet volných míst v seminární místnosti je omezen. Děkujeme.